EN

wat is de redenaar

wat

De Redenaar geeft lessen in public speaking, coacht en begeleidt, op basis van moderne inzichten, maar zonder de theoretische wortels van de klassieke retoriek af te knippen. Alles komt aan bod: van hand-en-voetwerk, over stemvolume tot stijlfiguren.

waarom

Omdat er alleen maar oorlogs- en geen vredesretoriek bestaat. Public speaking en retoriek zijn glad en louche; die smet moet eraf. Een goed idee heeft een nog betere verkoper nodig, een spreker. Is dat erg? Geniet ervan en gebruik het in je voordeel.

voor wie

Voor iedereen. We coachen managers, organiseren workshops voor bedrijven, stomen politici klaar voor debatten, geven les aan studenten en schrijven mee aan die ene speech.

format

Zweef tussen improvisatietheater en een stoffige les. Goeroes noch professoren. Een beetje theorie en een intensieve workshop, altijd op de leest van het publiek. Er is maar één zekerheid: iedereen amuseert zich.


waarom de redenaar nodig is

en je zijn afwezigheid nog niet gemerkt hebt.
Oorlogs­retoriek en vredes­gesprekken: onzin. Alles is retoriek, maar we zijn blind.

Spreken is geen zilver meer, maar rul zand. We hebben het niet meer in de vingers, het liep er door met de tijd tot niemand ons meer op de korrel nam. Niemand studeerde af zonder retorica. Vandaag leren zelfs advocaten niet meer spreken. Als de dieren nog spraken, ze deden het beter.

Is dat overdreven? Jazeker, je hebt geen zandloper nodig om pauzes te timen, geen zes jaar jezuïeten om een betoog te schrijven, je hoeft geen dier te zijn om van verhalen te houden. Een mensenoor volstaat, maar we hebben al die vanzelfsprekendheden overboord gegooid omdat de verpakking niet meer telt. Goed spreken is voor gladde managers van schimmige bedrijven.

Zijn we er dan immuun voor? IJdele hoop, al oreren we slecht en is het verpakkingspapier even rul en goedkoop als de woorden geworden: we zijn blind. De trucjes, we herkennen ze niet meer. Sollicitaties, pitches, examens, debatten en trouwfeesten: we worden bedrogen. Iedereen, behalve de redenaar natuurlijk, want die grijpt bedrog met een gesloten palm.

reviews

nieuws